Akcije
AEROBUS

Obeležavanje stanica aerobusa


A1 AERODROM - SLAVIJA
ekspresna linija Aerodrom “Nikola Tesla” - Trg Slavija
trasa i red vožnje

A1 AIRPORT - SLAVIJA
Belgrade airport shuttle line: Nikola Tesla Airport - Slavija Square
itinerary and timetables