Otvorena Škola - Uvod u urbane studije


9-13 januar 2012
Rajićeva 14/6 Beograd

Ova radionica je primer jednog novog tipa škole, otvorenog oblika gradskog samoobrazovanja. Umesto suvoparnih predavanja u kojima profesor "objašnjava" materiju "neupućenim" studentima, naša serija "Škola" će se zasnivati na samoorganizovanim, kolektivnim diskusijama. Ovo je jedan eksperiment da znanje koje smo podelili na BeoBuild forumu i zajedničkim susretima pokušamo bolje da usresredimo i stvorimo jedan gradski centar razmene i stvaranja znanja.

Ovaj, prvi, eksperiment ima ambiciozan cilj - da za pet dana zajednički otvorimo skup pitanja koji bi nastavno veće nekog većeg svetskog univerziteta predavalo pod nazivom "Uvod u urbane studije" i naplatilo budibogzašto. Sastojaće se od pet sesija od po dva sata, gde ćemo zajednički pokriti jedan veliki skup pitanja kao što su - Šta čini grad? Kako funkcioniše? Kako se razvija i menja? Koji ljudi u njemu žive i kako? Ko uopšte ima pravo na grad?

Program radionice:

9. januar (18-20h)
Šta je to urbana forma? Kako operiše?

Upoznavanje, dogovor o rasporedu, diskusija o zajedničkim ciljevima.
Pauza.
Uvod u urbanu formu - Spiro Kostov

10. januar (18-20h)
Kako grad nastaje i kako se menja? Da li umire? Desna i leva perspektiva.

Lois Mamford - Od metropole do nekropole (odlomak)
Pauza
Anri Lefevr - Urbana revolucija (odlomak)

11. januar (18-20h)
Kakvo je urbano iskustvo van Zapada? Da li postoji ne-Zapadni grad? Kako operišu rodne podele u urbanoj sredini?

Orhan Pamuk - Istanbul, grad sećanja (odlomak)
Pauza
Nataša Mišković - Bazari i bulevari, svetovi života u Beogradu 19. veka (odlomak)

12. januar (18-20h)
Kakva su iskustva marginalizacije u gradskoj sredini?

Projekcija filma: Mržnja - Matju Kasovic (Francuska, 1995)

13. januar (17-19h)
Ko ima pravo na grad? Ima li veze ekonomska kriza koja je počela 2008. sa urbanim promenama?

Dejvid Harvi - Pravo na grad
Pauza
Zaključci, utisci, planovi za buduće radionice, piće, iće, zezanje, proslava

Svi materijali će biti besplatno dostupni.

Naravno, sva pitanja o toku i sadržaju radionice, lokaciji, ili bilo čemu drugom slobodno pitajte ovde