SAVSKI PLATO

Adaptacija Savskog trga u kružni tok sa pešačkim platoom u centru

Postojeće stanje:

- Svi saobraćajni pravci ukrštaju se u jednoj tačci.
- Tramvaj ulazi u konflikt sa automobilima.
- Pešaci dugo čekaju na semaforima.

Predlog adaptacije:

- Od postojećih saobraćajnica obrazuje se kružni tok koji koriste automobili.
- Ukrštanja sa tramvajem raspodeljena su na tri tačke, nagazni semafori daju prednost gradskom prevozu. Tramvajska trasa i stanice ostaju na istom mestu.
- Pešaci uživaju totalnu slobodu kretanja na velikom platou u sredini trga. Presedanja su bitno olakšana.