Blic 19.05.2017.

X MOST

Pešački most na Savi

Ceremonija otvaranja radova
1. jun 2013.

Snimak ceremonije: