Projekti
X MOST

Pešački most na SaviCeremonija otvaranja radova
1. jun 2013.

Snimak ceremonije: